Informasjon om min erfaring med militærkurset for kvinner

mohamed elsharkawy
2024-02-17T19:55:47+00:00
generell informasjon
mohamed elsharkawyKorrekturleser: admin30 september 2023Siste oppdatering: XNUMX uker siden

Min erfaring med militærkurset for kvinner

En kvinne hadde sin personlige erfaring med et militært kurs for kvinner, og det var en opplevelse av stor betydning og nytte for henne. Ser man på nettdataene, viser det seg at militærkurset for kvinner er et 14-ukers treningsprogram som tar sikte på å forberede kvinner til å jobbe i det saudiske forsvaret.

Kvinner som ønsker å bli med på militærkurset møter noen krav og betingelser. Blant disse betingelsene er besittelse av saudisk statsborgerskap og permanent opphold på kongerikets territorium. Derfor må kvinner som er interessert i å søke på kurset oppfylle disse spesifikke kravene.

Den unge kvinnen sendte inn søknaden til Offentlig sikkerhet etter at jobbmuligheter i militærkurset ikke ble tilgjengelig før halvannet år etter at hun sendte inn søknaden. Hun fortalte om erfaringen sin under søknads- og treningsfasen, der hun møtte vanskeligheter med den utmattende fysiske utholdenheten og psykologiske presset i løpet av treningsperioden.

Denne typen trening kan reise spørsmål for noen kvinner, og blant disse spørsmålene kan være økningen i østrogen og dets effekt på kroppen. Det er også henvendelser om effekten av Clomen-piller på hormoner, spesielt for kvinner som lider av menstruasjonssyklusproblemer og forsinket graviditet.

Det skal bemerkes at militærkurset for kvinner er veldig kjent og regnes som en viktig og unik opplevelse som kvalifiserer unge kvinner til å bli med i hæren eller politiet, for å utvikle sine ferdigheter og bygge sin personlighet som en militær kvinne. Men på den annen side er det andre jobber innen sivile felt som kan være mer komfortable og trygge, som for eksempel undervisning.

Noen ser på den militære erfaringen for kvinner som en utfordring menn ikke opplever, og de mener at det ikke bare er en lek. Men det må erkjennes at militærkurset er en verdifull mulighet til å utvikle fysisk styrke og bygge selvtillit, tatt i betraktning at det krever mye arbeid og utholdenhet.

1925211 - Echo of the Nation-bloggen

Fordeler med militærkurset for kvinner

De saudiarabiske væpnede styrkene tok en beslutning om å tilby militære kurs for kvinner med sikte på å utvikle deres ferdigheter og heve nivået til å jobbe i militære jobber og rangerer på en anstendig måte. Rekkene for kvinner inkluderer nå soldat og menig, og de kan også forfremmes til rang som korporal, sersjant og visesersjant.

Militære kurs for kvinner varer i 14 uker og er omfattende treningsprogrammer for å forberede dem til å jobbe i de saudiske forsvarsstyrkene. Kurset inkluderer opplæring i en rekke militære, tekniske og taktiske ferdigheter og kunnskaper.

Deltakere på dette kurset har dratt nytte av mange fordeler. Det bidro til å heve deres faglige nivå og gi nødvendig opplæring for å utvikle deres lederskap og samarbeidsevner. Dessuten bidrar militæret for kvinner til å styrke kvinners samfunnsrolle og gjøre dem i stand til å arbeide og tjene nasjonen.

I tillegg gir militærkurset kvinner viktige økonomiske muligheter, ettersom kvinnelige påmeldte blir ansatt etter endt utdanning i ulike militære sektorer. Berørte myndigheter understreker at militærtjeneste vil reflektere positivt over kvinners karriere og vil bidra til å styrke nasjonaløkonomien generelt.

Følgelig er dette militærkurset organisert for alle nykommere til militære kurs, da alle militære sektorer søker å oppnå enhetlige mål ved å trene kvinnelige deltakere i de nødvendige ferdighetene og forbedre deres militære evner.

Kongeriket Saudi-Arabia var vitne til uteksamineringen av den første kvinnelige militærgruppen etter at de bestod kurset, som varte i 14 uker. Nyutdannede ble plassert i ulike sektorer av de væpnede styrkene som forberedelse til starten av deres militærtjeneste.

Dokumenter som kreves for å søke på militærkurset for kvinner

Først må søkeren ha et avgangsbevis for videregående skole autentisert med et stempel fra det saudiske utdanningsdepartementet. Det skal også fremlegges medisinske dokumenter som beviser søkerens fysiske og psykiske helse.

For det andre må du sende inn et søknadsskjema for å bli med i jobben, som må inneholde alle nødvendige data og være stemplet.

For det tredje må det fremvises et vitnemål om fullført videregående opplæring med departementets stempel.

Søkeren må også fremvise det originale sivile ID-kortet for å bekrefte sin identitet.

I tillegg skal søkeren utføre en bryst- og lungeundersøkelse for å ivareta sikkerheten til luftveiene.

For å organisere alle nødvendige dokumenter og papirer, må de ordnes og samles inn for å presenteres på riktig måte.

De nødvendige papirene inkluderer også å ta med 6 tydelige personlige bilder av søkeren, i størrelse 4 x 6 og i en moderne farge.

Originalt sivilstandskort skal også legges ved og sendes sammen med resten av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at nasjonalt ID-kort må være gyldig ved søknad.

I tillegg skal søker ha et høyde-vektforhold, da høyden ikke skal være mindre enn 160 cm.

Prosedyrene krever også at søkeren ikke har tidligere erfaring fra militærtjeneste ved annen institusjon, og at tjenesten der er avsluttet før hun søker på den offisielle militærjobben.

I tillegg må søkeren oppnå de faglige kvalifikasjonene som kreves for ønsket stilling.

Til slutt må søkeren ikke være gift med en ikke-saudiarabisk person, må ikke ha oppsigelse fra militære sektorer, og må ikke tidligere ha sluttet seg til militærtjeneste.

Er mobiltelefoner tillatt på militærkurset for kvinner?

Bruk av mobiltelefon i militærkurset for kvinner er strengt forbudt. Strenge militære forskrifter forbyr studenter å bære elektroniske enheter under trening, for eksempel mobiltelefoner, kameraer, opptaksenheter og andre enheter.

Å respektere disse militære lovene og forskriftene er en av de viktige tingene som mannlige og kvinnelige studenter må ha og være underlagt militær disiplin etter å ha fått passende opplæring. Derfor må kvinner som ønsker å bli med i de saudiske væpnede styrkene være forberedt på å overholde lovene og forskriftene som styrer denne militære kursen.

Hovedmålet med militærkurset for kvinner er å forberede dem til å jobbe i de saudiske væpnede styrker. Dette kurset varer i 14 uker, og inkluderer et sett med militære øvelser og obligatoriske oppgaver for mannlige og kvinnelige studenter. De er også underlagt militære sanksjonsregimer i tilfelle store militære forbrytelser.

De som ønsker å melde seg på et militært kurs for kvinner bes om å gjennomgå vilkårene som kreves for denne påmeldingen, som hovedsakelig inkluderer å få saudisk statsborgerskap og permanent opphold i kongeriket. Det er også forbudt å bære elektroniske enheter, inkludert mobiltelefoner, og alle kvinnelige studenter er pålagt å overholde militær disiplin og overholde gjeldende lover og regler i løpet av treningsperioden.

Hvor høy kreves det i militærkurset for kvinner?

En kvinne som ønsker å søke militæret må være mellom 21 og 27 år. Betingelsene spesifiserer også at minimumsvekten skal være mellom 44 og 58.5 kilo, og nødvendig høyde er mellom 152 og 165 cm.

Når det gjelder opplæringskurset for kvinner, er det ingen presis definisjon av varigheten av kurset. Men opplæringsløpet for menn er ofte lengre enn treningsløpet for kvinner og tar rundt ni måneders trening. En periode på 14 uker, tilsvarende 3 og en halv måned, kan anses som en passende periode for en kvinne å trene.

Det bemerkes også at det er ytterligere betingelser for å bli medlem av det saudiske militæret, slik som behovet for en videregående vitnemål eller tilsvarende akademisk kvalifikasjon. Søkeren må også inneha et uavhengig nasjonalt identitetskort.

Hvor mye vekt kreves i militærkurset for kvinner?

Vekten som kreves i militærkurset for kvinner bestemmes ut fra alder og høyde. For eksempel, hvis en kvinne er mellom 21 og 27 år og er minst 160 cm høy, bør vekten være mellom 50 og 67 kg.

For kvinner som ønsker å gå på militære høyskoler, varierer den nødvendige vekten litt høyere. Hvis vekten for eksempel er mellom 47 og 68 kilo, må høyden være 155 cm, mens hvis vekten er mellom 50 og 72 kilo, må høyden være minst 160 cm.

Det er viktig at kandidatene forholder seg til de helsemessige forhold som er spesifisert av Forsvaret. Når de har bestått alle opptaksprosedyrer og tester i henhold til de spesifiserte betingelsene, vil de kunne melde seg på militærkurset og ha muligheten til å få de nødvendige ferdighetene og erfaringene.

Naturligvis er vekt viktig i det militære kurset da et individ trenger å ha den nødvendige fysiske evnen til å håndtere kravene til militærtjeneste. Det er derfor satt inn spesifikke vektkrav for å sikre at kandidatene tåler de fysiske påkjenningene knyttet til militærtjeneste.

navnløs fil 3 - Echo of the Nation-bloggen

Hva er legeundersøkelsen for militærkurset for kvinner?

Militærkurset er en reell mulighet for kvinner som ønsker å bli med i de væpnede styrkene for å oppfylle drømmen sin og tjene landet sitt. For å sikre deres evne til å utføre militære oppgaver og oppgaver effektivt og sikkert, må kvinnelige søkere til militærkurset bestå en legeundersøkelse.

Den medisinske undersøkelsen for kvinner i militærkurset omfatter flere aspekter, som starter med en visuell undersøkelse for å sikre styrken og sikkerheten til synet. Det utføres også en fysisk formundersøkelse, som inkluderer måling av høyde og vekt og å sikre at de er balansert sammen. I tillegg avdekkes smittsomme hudsykdommer eller misdannelser som kan påvirke søkerens fysiske og helsemessige evne.

Når det gjelder medisinske tester, inkluderer det å undersøke nyrene ved hjelp av ultralyd og å undersøke lungene for å sikre deres sikkerhet. Spesielle øyeundersøkelser utføres også for å verifisere at det ikke er synsrelaterte sykdommer.

På den annen side gjennomføres det også spesielt en systemisk undersøkelse av det kvinnelige reproduktive systemet. Dette inkluderer en brystundersøkelse for å avdekke eventuelle unormale forandringer, og det utføres også en bekkenundersøkelse dersom omstendighetene tilsier det og etter søkerens ønske.

Videre tar legeundersøkelsen for kvinnemilitærkurset studenten til hudlege for å sjekke for hudsykdommer, tidligere operasjoner eller bakteriell infeksjon.

Søkerens avsluttende legeundersøkelse er organisert basert på en rekke symptomer og tester, inkludert personlige intervjuer, medisinske og laboratorieundersøkelser. Søkeren må ikke lide av sykdommer som hindrer henne i å bli med på militærkurset, som epilepsi eller avhengighet av rusmidler eller alkohol.

Etter å ha bestått alle stadier av medisinsk undersøkelse, får kvinner som vinner opptak til militærkurset muligheten til å bli med i de væpnede styrkene og oppfylle drømmen om nasjonal tjeneste.

Hvordan forbereder en søker seg til militærkurset?

De avanserte kursene tar sikte på å trene militært personell i avanserte ferdigheter som terrorbekjempelse, bykrigføring og spesialoperasjoner. For at søkeren skal bli tatt opp i disse kursene, må hun sende inn noen dokumenter og attester for å kvalifisere seg.

Her er noen trinn en søker bør ta for å forberede seg til militærkurset:

  1. Grunnopplæring: Søkeren må bestå organisert systemtrening for én soldat og være opplært i militær disiplin. Denne opplæringen regnes som grunnlaget for mer avanserte militære kurs.
  2. Mekanikk- og skyteopplæring: Søkeren skal bestå prøve og undervise i skyting på 25 meters avstand. Denne opplæringen inkluderer mekaniske ferdigheter og forståelse for hvordan man bruker våpen riktig.
  3. Videregående opplæringskurs: Det anbefales å delta på avanserte treningskurs som fokuserer på spesielle militære ferdigheter som terrorbekjempelse og urban krigføring. Disse kursene tilbys for å forbedre avanserte evner og forberede dem på betydelige militære utfordringer.

I tillegg må søkeren legge ved sine personlige dokumenter som registreringsdokumentet og tydelige, ferske personlige bilder. Du må også ta med din originale nasjonale ID og kopier av den.

For å komme inn på disse kursene må søkeren være i den angitte aldersgruppen, der minstealder er 25 år og ikke mer enn 35 år. Søkeren må også være minst 155 cm høy og ha en passende vekt for hennes høyde.

For å fullføre opptaksprosessen, må søkere bestå opptaksprøver, som inkluderer Advanced Infantry Course for Officers.

Etter å ha fullført alle forhold og bestått prøvene, gjøres det endelige utvalget for å delta på det avanserte militærkurset.

Under konfirmasjonsseremonien for avanserte og oppfriskende militære kurs for sikkerhetspersonell og det andre militærdistriktet kunngjorde guvernørsjef Al-Bahsani at det nye året vil være vitne til utvelgelsen av militærattachéer blant de utmerkede offiserene.

Utvelgelsen foregår i to trinn, som starter med screening for å nominere fremstående offiserer, deretter en test for hoveddirektoratene til Militærtekniske høgskolen.

Etter kvalifiserte søkere innen fagfeltet militær og elektronisk ledelse, organiseres kurset ut fra kursets type og nummer. Emner som undervises i kurset inkluderer militær og elektronisk ledelse.

Hvor lang er militærkurset for sekundære offiserer?

Det kan sies at varigheten av det militære kurset for kvinnelige sekundæroffiserer varierer avhengig av hvilket universitet opplæringen mottas på. Imidlertid tilbys de fleste kurs ved King Fahd Security College, hvor universitetsoffiserer er kvalifisert.

Varigheten av dette militærkurset for universitetsutdannede er 29 uker, som inkluderer å studere en intensiv militær læreplan bestående av 23 militære fag. Etter bestått kurs får deltakerne et kursbevis.

Dette kurset tar sikte på å kvalifisere universitetsoffiserer til å jobbe i de væpnede styrkene i deres ulike spesialiseringer. Opplæringsplanene i dette kurset inkluderer ulike militære aspekter som hjelper universitetsoffiserer tilegne seg nødvendige ferdigheter for ledelse og ledelse i det militære miljøet.

Det er verdt å merke seg at varigheten av det militære kurset for universitetsoffiserer kan reduseres etter godkjenning fra sjefen for den aktuelle militærhøyskolen. Dette kurset, som varer i tre hele studieår, regnes som et utgangspunkt for kvinnelige universitetsoffiserer i deres karriere innen det militære feltet.

Derfor kan varigheten av militærkurset for sekundære offiserer variere i henhold til det aktuelle universitetet og det godkjente treningsprogrammet. Det er nødvendig å kontakte de berørte universitetene for å få mer detaljer og informasjon om dette emnet.

Er medisiner forbudt i militærkurset for kvinner?

Til tross for viktigheten av å oppnå fysiologisk og psykologisk stabilitet for kvinner under militærtjeneste, ser det ut til å være noen spørsmål om medisinene som er tillatt i denne perioden. Kvinner som gjennomgår militær trening lurer på om medisiner er forbudt eller ikke under den militære treningsperioden.

Det er strenge instrukser fra Forsvarsdepartementet om forbudte gjenstander som er forbudt å bringe til militærakademier. Denne listen inkluderer parfymer, medisiner, oljer, røyk, ringer, etc. Derfor kan det være forbudt å ta med personlige medisiner for kvinner til militærkurset.

Det må imidlertid bemerkes at det ved behov er å foretrekke å informere relevante myndigheter om eventuelle medisinske medisiner som brukes, slik at myndighetene kan ta nødvendige forholdsregler og gi passende omsorg om nødvendig.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne informasjonen kan variere mellom land og avhenger av militærpolitikken til hvert enkelt land. Generelle råd krever derfor å henvise til ansvarlige myndigheter og gjennomgå Forsvarsdepartementets instrukser og gjeldende lokale direktiver for å kjenne de spesifikke reglene og forskriftene klarere.

På den annen side har de saudiske væpnede styrkene vært vitne til en merkbar utvikling den siste tiden når det gjelder kvinners deltakelse i de militære styrkene. Den første gruppen med militærkvinner i kongeriket ble uteksaminert og ble plassert i forskjellige sektorer av de væpnede styrkene etter å ha fullført et kvalifikasjonskurs som ville tillate dem å overta rang som soldat. Saudiarabiske kvinner har oppnådd en effektiv tilstedeværelse i den militære helsesektoren, noe som indikerer viktigheten av deres rolle og store bidrag på dette feltet.

Når forfaller de militære treningsavgiftene for kvinner?

Når militære kursfordeler for kvinner vil være tilgjengelig, bestemmes ut fra flere faktorer. Etter fullført militærkurs får praktikantene sine belønninger. Økonomisk kontingent betales månedlig etter at traineene blir aktive medlemmer av de væpnede styrkene.

Datoen for ankomst av økonomiske avgifter avhenger av tilnærmingen som følges av det økonomiske systemet til de saudiske væpnede styrker. Den økonomiske overføringen begynner ofte etter at det militære kurset er fullført og traineene oppfyller betingelsene for treningsprogrammet.

Det presiseres at de spesifikke datoene for nedlasting av økonomiske avgifter må avklares gjennom instruksjonene gitt av relevante offisielle myndigheter, som kan variere fra sak til sak i henhold til kravene til hvert militært treningsprogram.

Kort lenke

Legg igjen en kommentar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.Obligatoriske felt er angitt med *


Kommentarvilkår:

Ikke for å fornærme forfatteren, folk, helligheter eller angripe religioner eller den guddommelige enheten. Unngå sekterisk og rasistisk hets og fornærmelser.